Bez kategorii

Obostrzenia związane z COVID-19

W związku z panującą epidemią COVID-19 warsztaty w naszej pracowni nadal się odbywają, jednak przy równoczesnym zachowaniu aktualnych obostrzeń zarówno dla prowadzącego szkolenie jak i uczestników, czyli:
  1. Obowiązek zakrywania nosa i ust podczas warsztatów.
  2.  Zachowany dystans. Stanowiska pracy oddzielone od siebie co najmniej 1,5m odległości.
  3.  Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do pracowni.
  4.  Pomiar temperatury przy wejściu do pracowni.
  5.  Dostępne płyny dezynfekujące oraz dezynfekcja stanowisk i narzędzi przed każdorazowym rozpoczęciem zajęć.
  6.  Obowiązkowe oświadczenie COVID-19 do podpisania na KAŻDYM początku zajęć o dobrym stanie zdrowia oraz braku kontaktu z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 2 tygodni przez rozpoczęciem szkolenia.
  7.  Maksymalna ilość uczestników na jednych warsztatach: 4 osoby.

Najważniejsze jest dla nas zdrowie osób przebywających w naszej pracowni, dlatego prosimy o wyrozumiałość dla podjętych przez nas kroków. Wierzymy, że możemy uczyć się bezpiecznie.